Museum voor volksheemkunde en messenmakerij

Beschrijving

Gembloux werd lange tijd beschouwd als de hoofdstad van de messenmakerij in België. Deze bedrijvigheid ontstond er waarschijnlijk in de eerste helft van de 18de eeuw en bleef ambachtelijk tot de eerste helft van de 19de eeuw. In het begin van de 20ste eeuw werkten er ruim 400 personen voor deze industrie.

In het heemkundemuseum krijgt de bezoeker een beeld van het leven in en om Gembloux, vanaf de Oudheid tot nu, o.a. dankzij een collectie voorwerpen gevonden tijdens opgravingen in de benedictijnenabdij (9de - 18de eeuw).

Extra informatie

  • Openingsperiode en openingsuren

    Open elke eerste zaterdag van de maand van 14u tot 17u

  • Frans